Кабинет генералног секретара Вијећа народа Републике Српске

На основу Одлуке генералног секретара о продаји рабљеног службеног путничког возила, број: 03.2-574/16 од 23. децембра 2016. године, Комисија за провођење поступка продаје рабљеног службеног путничког возила Вијећа народа Републике Српске, објављује

Кабинет генералног секретара Вијећа народа Републике Српске

На основу Одлуке генералног секретара о продаји рабљеног службеног путничког возила, број: 03.2-560/16 од 14. децембра 2016. године, Комисија за провођење поступка продаје рабљеног службеног путничког возила Вијећа народа Републике Српске, објављује