Име и презиме: АЛЕКСАНДРА ДАЛШАШО ЛЕПИРAleksandra Dalšašo Lepir

Датум рођења: 28.8.1981. године

Мјесто рођења: БАЊА ЛУКА

Пребивалиште: ПРЊАВОР

Стручна спрема: ВСС

Националност:Италијан

Kлуб делегата из реда: осталих народа

Странка: СНСД

 

 

 

 

Име и презиме: ФРАНЦ СОШЊА  Franc Šošnja

Датум рођења: 29.9.1956. године

Мјесто рођења: БАЊА ЛУКА

Пребивалиште: БАЊА ЛУКА

Стручна спрема: ВСС

Националност: Словенац  

Kлуб делегата из реда: осталих народа

Странка: СНСД

 

 

 

 

 

 

Име и презиме: ДАНИЈЕЛ ПУХАЛИЋDanijel Puhalić

Датум рођења: 1.5.1974. године

Мјесто рођења: КОЗАРСКА ДУБИЦА

Пребивалиште: КОЗАРСКА ДУБИЦА

Стручна спрема: ВСС

Националност: Црногорац

Kлуб делегата из реда: осталих народа

Странка: ДНС

 

 

 

 

Име и презиме: РАДЕНКО РИКИЋRadenko Rikić

Датум рођења: 5.8.1978. године

Мјесто рођења: ЗВОРНИК

Пребивалиште: ЗВОРНИК

Стручна спрема: Мастер економских наука

Националност: Црногорац

Kлуб делегата из реда: осталих народа

Странка: Нестраначка личност

 

 

 

 

На сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 10. јануара 2019. године за генералног секретара Вијећа народа Републике Српске изабрана је Јована Чаркић. 

ЈОВАНА_ЧАРКИЋ_биографија.docx

                                               

Генерални секретар Вијећа народа руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално  пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.


Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.


У погледу права, дужности и одговорности из рада и по основу рада у Служби Вијећа народа, генерални секретар Вијећа народа има права и дужности функционера који руководи самосталним органом републичке управе.

Генерални секретар Вијећа народа за свој рад и рад Службе Вијећа народа одговоран је Вијећу народа.

Контакт канцеларије:

Телефон: 00387 51 247 455
Телефакс: 00387 51 301 977
Е – mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

Службеник канцеларије:
Свјетлана Зимоња, виши стручни сарадник
Телефон: 00387 51 247 455
Телефакс: 00387 51 301 977
Е – mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

 


На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 6. фебруара 2019. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабрана је Александра Далшашо Лепир,из реда Осталих.

Александра_Далшашо_Лепир.docx                                                                                                                   Aleksandra Dalšašo Lepir

Потпредсједавајући Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, усклађује рад радних тијела,стара се о примјени Пословника Вијећа народа, стара се о остваривању права и дужности делегата у Вијећу народа,учествује у односима и сарадњи Вијећа народа са Народном скупштином и другим органима у Босни и Херцеговини и са међународним организацијама.

Контакт канцеларије:


Телефон: 00387 51 247 450
Телефакс:00387 51 247 658
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Службеник канцеларије:

Јелена Шавија, виши стручни сарадник
Телефон: 00387 51 247 450
Телефакс:00387 51 247 658
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

На приједлог Клуба делегата из реда бошњачког народа, а након избора досадашњег потпредсједавајућег Вијећа народа Републике Српске из реда бошњачког народа, господина Џевада Махмутовића, на дужност замјеника министра за људска права и избјеглице у Савјету министара БиХ, за потпредсједавајућег Вијећа народа Републике Српске из реда бошњачког народа изабран је господин Михнет Окић.

Биографија - Михнет Окић

 Mihnet Okić

 

Потпредсједавајући Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, усклађује рад радних тијела,стара се о примјени Пословника Вијећа народа, стара се о остваривању права и дужности делегата у Вијећу народа,учествује у односима и сарадњи Вијећа народа са Народном скупштином и другим органима у Босни и Херцеговини и са међународним организацијама.


Контакт канцеларије:


Телефон: 00387 51 247 655
Телефакс: 00387 51 247 655
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 

Службеник канцеларије:

Сенада Мухурдаревић, виши стручни сарадник
Телефон: 00387 51 247 655
Телефакс:00387 51 247 655


Пословник Вијећа народа Републике Српске


Кодекс понашања делегата у Вијећу народа Републике Српске


Пословник о раду Заједничке комисије Народне скупштине  Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката


Закони, прописи и акти које изгласа Народна скупштина Републике Српске,  достављају се на  разматрање  Вијећу народа Републике Српске.

А) Процедуре на законе који се односе на витални национални интерес уколико су одлуку о повреди виталних националних интереса донијели предсједавајући и потпредсједавајући.

Вијеће народа разматра достављене законе, прописе и акте и одлучује да ли су истим повријеђени витални национални интереси конститутивних народа дефинисаних у Амандману LXXVII Устава Републике Српске.
Уколико више од једног предсејдавајућег или потпредсејдавајућег Вијећа народа сматра да  закон, пропис и акт спада у питања од виталног националног интереса дефинисан у Амандману LXXVII Устава Републике Српске закон ће бити уврштен на дневни ред Вијећа народа као питање од виталног националног интереса.
Ако само предсједавајући или један потпредсједавајући тврде да закон спада у питања од виталног нациналног интереса, двотрећинска већина одговарајућег клуба може прогласити да је ријеч о питању са листе виталних интереса.У том случају ће слиједити процедура описана у ставу „б“ у даљем тексту.

Предсједавајући и потпредсједавајући морају донијети одлуку о покретању заштите виталног националног интереса у року од једне седмице.

Уколико већина сваког клуба који има делегате у Вијећу народа гласа за такву одлуку и амандмане на законе, прописе и акте, сматраће се да су они усвојени.

Уколико се у Вијећу народа постигне сагласност о амандманима такав закон, пропис и акт се поново подноси Народној скупштини Републике Српске на одобравање.

Уколико сагласност није могућа у Вијећу народа или уколико се на приједлог амандмана не добије сагласност, формираће се Заједничка комисија од представника Народне скупштине и Вијећа народа. Заједничка комисија је састављена на паритетном основу по пет чланова и одлуке доноси консензусом. Заједничка комисија може усагласити текст закона.

Уколико се текст закона усагласи закон се сматра усвојеним.

Уколико се не постигне сагласност, закон неће бити усвојен, те се исти враћа предлагачу на нови поступак. У том случају предлагач не може поново поднијети исти текст закона, прописа и акта.

Б) Процедуре за законе који се односе на витални национални интерес уколико је одлучено 2/3 већином једног од клубова конститутивних народа у Вијећу народа.
У случају да 2/3 једног од клубова конститутивних народа у Вијећу народа одлучи да се закон, акт или пропис односи на витални интерес, закон ће разматрати Вијеће народа.

Уколико већина сваког клуба заступљеног у Вијећу народа гласа за тај закон, пропис и акт исти се сматра усвојеним.

Уколико се Вијеће народа усагласи о амандманима, закон, пропис и акт се поново доставља на одобрење Народној скупштини.

Уколико један или више клубова, не гласа о амандманима клуба који је покренуо питање виталног националног интереса, тада се закон, пропис и акт доставља Заједничкој комисији Народне скупштине и Вијећа народа на усаглашавање.

Уколико заједничка комисија  не постигне сагласност, питање се прослијеђује – Вијећу за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске да донесе коначну одлуку да ли се предметни закон односи на витални интерес једног од конститутивних народа.

Вијеће за заштиту виталног интереса при Уставном суду Републике Српске одлучује о прихватљивости таквих захтјева у року од једне седмице, а у року од мјесец дана одлучује о меритуму случајева који се сматрају прихватљивим.

Уколико Суд донесе позитивну одлуку о виталном интересу, изгласани закон се сматра неусвојеним, те се закон враћа предлагачу који треба покренути нову процедуру. У том случају предлагач не може доставити у скупштинску процедуру исти текст закона, прописа и акта.

У случају да Суд одлучи да се предметни закон не односи на витални национални интерес, сматра се да је закон усвојен и слиједи процедура објављивања закона у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Унутрашња организација Вијећа народа Републике Српске уређена је Пословником.

Вијеће народа има предсједавајућег и три потпредсједавајућа који се бирају на конститутивној сједници већином гласова од укупног броја делегата.
Предсједавајућег и потпредсједвајуће предлажу клубови делегата.
Предсједавајући и потпредсједавајући чине Предсједништво Вијећа народа.
У раду Предсједништва Вијећа народа без права одлучивања учествује и генерални секретар као и друга лица по позиву Предсједништва.

Колегиј Вијећа народа састоји се од: чланова Предсједништва Вијећа народа, предсједника клубова делегата у Вијећу народа и генералног секретара Вијећа народа.

Генералног секретара бира и разрјешава Вијеће народа Републике Српске.
Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.
Генерални секретар руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.
Генерални секретар Вијећа народа има замјеника који му помаже у раду.

Радна тијела су важан сегмент законодавног рада Вијећа народа.
Радна тијела Вијећа народа су Уставна и законодавно-правна комисија и Административна комисија.
Пословником Вијећа народа је одређен начин избора, број чланова и послови које обављају ове двије комисије.

Вијеће народа оснива Службу за обављање стручних, административних и техничких послова.
Рад Службе усмјерава и усклађује генерални секретар Вијећа народа и одговоран је за њезин рад Вијећу народа.

Послове Службе обављају службеници разврстани у слиједећа организационе јединице:

 • Кабинету предсједавајућег Вијећа народа
 • Кабинетима потпредсједавајућих Вијећа народа
 • Кабинет генералном секретару Вијећа народа

 

 

На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној  12.децембра 2018. године за потпредсједавајућег Вијећа народа изабран је Глигић Војислав, делегат српског народа.                                                                                                                                                                                                             

Vojislav Gligić

images/novosti/Бографија потпредсједавајућег Војислава Глигића.docx

 

Потпредсједавајући Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у обављању послова из његове надлежности, учествује у припреми сједница Вијећа народа, усклађује рад радних тијела,стара се о примјени Пословника Вијећа народа, стара се о остваривању права и дужности делегата у Вијећу народа,учествује у односима и сарадњи Вијећа народа са Народном скупштином и другим органима у Босни и Херцеговини и са међународним организацијама.

 

Контакт канцеларије:

Телефон:00387 51 247 449
Телефакс:00387 51 247 655
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Службеник канцеларије:

ДраганаИвановић, виши стручни сарадник
Телефон: 00387 51 247 449
Телефакс:00387 51 247 665

Према Пословнику предсједавајући има сљедећа права и дужности:

 • представља Вијеће народа,
 • утврђује мјесто и вријеме одржавања, као и приједлог дневног реда сједница Вијећа народа, Предсједништва и Колегијума Вијећа народа,
 • сaзивa и предсједава сjeдницама Виjeћa нaрoдa, Предсједништва и Колегијума Виjeћa нaрoдa,
 • прeдлaжe днeвни рeд сjeдница Виjeћa нaрoдa, Предсједништва и КолегијумаВиjeћa нaрoдa,
 • разматра законе, прописе и друге акте које је изгласала Народна скупштина Републике Српске са аспекта виталних националних интереса конститутивних народа,
 • стaрa се o досљедној примjeни Пoслoвникa Виjeћa нaрoдa,
 • пoтписуje aкте кojе дoнoси Виjeћe нaрoдa,
 • покреће иницијативе за измјене и допуне постојећих аката Вијећа народа и његових радних тијела или израду нових,
 • даје упутства генералном секретару Вијећа народа у вези са извршавањем послова и задатака које обавља Служба Вијећа народа,
 • учествује у раду Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа за усаглашавање закона, прописа и аката, као стални члан,
 • стaрa се o oднoсимa и сaрaдњи Виjeћa нaрoдa сa Народном скупштином Републике Српске и другим oргaнимa и институциjaмa Рeпубликe Српскe и Босне и Херцеговине, као и o oднoсимa и сaрaдњи сa мeђунaрoдним oргaнизaциjaмa и
 • обавља и друге послове из свoje нaдлeжнoсти, у складу са Уставом, законом и овим пословником.

 


На конститутивној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 12.децембра 2018. године за предсједавајућег Вијећа народа изабрана је НадаТешановић, делегат  хрватског народа.
Nada Tešanović
Биографија предсједавајуће ВНРС госпође Наде ТешановићПредсједавајући Вијећа народа Републике Српске:

Кабинет предсједавајућег Вијећа народа Републике Српске
Вука Караџића 4, 78 000 Бања Лука

Телефон:  00387 51 247 445,
Телефакс: 00387 51 247 653
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Службеник канцеларије:

Милан Дука, шеф кабинета
Давор Караџа, виши стручни сарадник
Телефон: 00387 51 247 446
Телефакс 00387 51 247 653
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.