Уставна комисија Вијећа народа Републике Српске

Уставну комисију Вијећа народа Републике Српске бира Вијеће народа и има 11 чланова.
Уставна комисија Вијећа народа обавља сљедеће послове: прати и проучава примјену и остваривање Устава Републике Српске; разматра нацрт аката о промјени Устава Републике Српске; разматра обавјештења, приједлоге и мишљења Уставног суда Републике Српске о остваривању уставности и законитости; утврђује одговоре Уставном суду Републике Српске и уставном суду Босне и Херцеговине поводом покренутог поступка за оцјену уставности и законитости других аката пред Уставним судом, које доноси Вијеће народа.

 

Уставну комисију Вијећа народа Републике Српске бира Вијеће народа и има 11 чланова.

 

Уставна комисија Вијећа народа обавља сљедеће послове: прати и проучава примјену и остваривање Устава Републике Српске; разматра нацрт аката о промјени Устава Републике Српске; разматра обавјештења, приједлоге и мишљења Уставног суда Републике Српске о остваривању уставности и законитости; утврђује одговоре Уставном суду Републике Српске и уставном суду Босне и Херцеговине поводом покренутог поступка за оцјену уставности и законитости других аката пред Уставним судом, које доноси Вијеће народа.

 

Састав комисије:


1. Живко Марјанац, предсједник 
2. Нада Тешановић, замјеница предсједника
3. Иво Камењашевић, члан
4. Дубравка Мацановић, члан
5. Војислав Глигић, члан
6. Анита Хоџић, члан
7. Енес Суљкановић, члан

 

Из реда стручњака из области права изабрани су:


1. Мирза Трбић, члан
2. Драган Голијанин, члан
3. Дарио Поповић, члан
4. Др Остоја Кременовић, члан

 

Секретар комисије: Сабина Мемић