Уставна комисија Вијећа народа Републике Српске

Уставну комисију Вијећа народа Републике Српске бира Вијеће народа и има 11 чланова.
Уставна комисија Вијећа народа обавља сљедеће послове: прати и проучава примјену и остваривање Устава Републике Српске; разматра нацрт аката о промјени Устава Републике Српске; разматра обавјештења, приједлоге и мишљења Уставног суда Републике Српске о остваривању уставности и законитости; утврђује одговоре Уставном суду Републике Српске и уставном суду Босне и Херцеговине поводом покренутог поступка за оцјену уставности и законитости других аката пред Уставним судом, које доноси Вијеће народа.

 

Уставну комисију Вијећа народа Републике Српске бира Вијеће народа и има 11 чланова.

 

Уставна комисија Вијећа народа обавља сљедеће послове: прати и проучава примјену и остваривање Устава Републике Српске; разматра нацрт аката о промјени Устава Републике Српске; разматра обавјештења, приједлоге и мишљења Уставног суда Републике Српске о остваривању уставности и законитости; утврђује одговоре Уставном суду Републике Српске и уставном суду Босне и Херцеговине поводом покренутог поступка за оцјену уставности и законитости других аката пред Уставним судом, које доноси Вијеће народа.

 

Састав комисије:

 

1. Војислав Глигић, предсједник 
2. Нада Тешановић, замјеница предсједника
3. Иво Мијић, члан
4. Огњен Тадић, члан
5. Раденко Рикић, члан
6. Игор Бошњак, члан
7. Џемалудин Шабановић, члан

 

Из реда стручњака из области права изабрани су:

 

1. Седад Дедић, члан из реда бошњачког народа
2. Др Остоја Кременовић, члан из реда српског народа
3. Дарио Поповић, члан из реда хрватског народа и
4. Дубравка Мацановић, члан из реда Осталих народа