Дневни ред

Одлуку о постојању општег интереса за одређивање повратног дејства одредбе Закона о измјени и допуни Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Одлуку о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о локалној самоуправи

Одлуку о пријевременом ступању на снагу Закона о измјени и допуни Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Закон о измјенама Закона о локалној самоуправи

Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто-пута Бања Лука – Приједор

Закон о измјени и допуни Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце

Дневни ред

Закон о измјенама и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности

Закон о измјенама и допунама Закона о сточарству

Закон о измјенама и допунама Закона о студентском организовању

Закон о измјенама и допуни Закона о управљању отпадом

Закон о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској

Закон о студентском стандарду

Dnevni red

Odluku o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Odluku o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

 Odluka o prijevremenom stupanju na snagu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Zakon o dopuni Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Zakon o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Дневни ред

Одлуку о пријевременом ступању на снагу закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Одлуку о пријевременом ступању на снагу закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Одлука о пријевременом ступању на снагу закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске

Закон о допуни Закона о доприносима

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образованја и студентског стандарда Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Закон о измјенама Закона о порезу на доходак

Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске