Dnevni red

Budžet Republike Srpske za 2022. godinu

Mišljenje na Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu – po hitnom postupku

Odluka o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Zakon o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

Dnevni red

Mišljenje na Prijedlog programa ekonomskih reformi za period 2022-2024. godina - po hitnom postupku

Odluka o dugoročnom zaduživanјu Republike Srpske za 2022. godinu

Odluka o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu

Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska U 2022. godini

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o komunalnim taksama

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Odluka o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2022-2024. godine

Program ekonomskih reformi Republike Srpske Za period 2022‒2024. Godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Oblasti kulture Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama

Zakon o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

 

 

 

 

Дневни ред

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за избор вршиоца дужности замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске

Одлука о избору вршиоца дужности замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске

Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01-31.12.2020. године

Извјештај Комитета за координацију наџора Финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета РС 1.1.-30.6.2021.

Мишљење на Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01 - 30.06.2021. године

Одлука о избору Омбудсмана за дјецу

Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја Комитета за координацију наџора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину

Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године

Закон о измјенама и допунама Закона о рибарству

Приједлог кандидата предсједника Републике Српске за избор Омбудсмана за дјецу Републике Српске