Akta sa 22. redovne sjednice NSRS održane 6. jula 2022. godine - latinica

Dnevni red

Izvještaj o razmatranju prijedloga kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa Finansijskog plana-Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.-31.12.2021. godine

Odluka o imenovanju člana Komisije za žalbe

Odluka o imenovanju člana Fiskalnog savjeta Republike Srpske

Odluka o imenovanju člana Fiskalnog savjeta Republike Srpske

Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izboru Ombudsmana za djecu

Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Banja Luka

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Bijeljina

Odluka o imenovanju predsjednika Fiskalnog savjeta Republike Srpske

Odluka o usvajanju Zoning planova urbanih zona područja posebne namjene „Klekovača“

Odluka o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene „Hašani“ po skraćenom postupku

Odluka o razrješenju zamjenika Ombudsmana za djecu

Odluka o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Odluka o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Doboj

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Istočno Sarajevo

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Vlasenica

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana - Budžeta JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1.1 - 31.12.2021. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1.1 - 31.12.2021. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja Komisije za koncesije Republike Srpske za 2021. godinu

Odluka o izboru zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Prijedor

Prilozi