У понедјељак, 16. децембра 2019. године у 12 часова, предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, госпођа Нада Тешановић, примиће у наступну посјету шефа Мисије Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) у БиХ, амбасадорку Кетлин Кавалек (Kathleen Kavalec).

На почетку састанка, предвиђене су изјаве за јавност и снимање кадрова.

Вијеће народа Републике Српске

Шеста редовна сједница Вијећа народа Репубике Српске заказана је за уторак, 17. децембра 2019. године, са почетком у 12 часова.

У складу са чл. 49. и 55. став (2) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске број 101/10, 34/11 и 58/16), предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, госпођа Нада Тешановић је, након одржане Пете сједнице Колегија Вијећа народа Републике Српске, сазвала Шесту редовну сједницу Вијећа народа Републике Српске.

Приједлогом дневног реда Шесте редовне сједнице Вијећа народа предвиђено је разматрање Закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама, број:02/1-021-1195/19, у вези са Одлуком о покретању заштите виталног националног интереса Клуба делегата хрватског народа, као и Одлуком о покретању заштите виталног националног интереса Клуба делегата бошњачког народа. О покретању поступка заштите виталног националног интереса одлучило је пет делегата из Клуба делегата хрватског народа, односно седам делегата из Клуба бошњачког народа.

Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.

Првa сједница Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа Репубике Српске одржана је у уторак, 10. децембра 2019. године.

Будући да је, у складу са процедуром заштите виталног националног интереса, предвиђеном чл.70. Устава Републике Српске, допуњеног Амандманом LXXVII, Клуб делегата бошњачког народа покренуо поступак заштите виталног националног интереса у вези са Закључцима у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, број: 02/1 – 021 -1125/19 од 12. новембра 2019. године, а на сједници Вијећа народа није постигнута сагласност предмет је упућен на усаглашавање Заједничкој комисији Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката.

На сједници Заједничке комисије Народне скупштине и Вијећа народа није постигнута сагласност у погледу Закључака у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, те је питање прослијеђено Уставном суду да донесе коначну одлуку да ли се предметна информација односи на витални национални интерес бошњачког народа.

У складу са чланом 49. Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16), предсједавајућа Вијећа народа, госпођа Нада Тешановић, заказала је Пету сједницу Колегија Вијећа народа Репубике Српске за уторак, 10. децембар 2019. године, са почетком у 15 часова.

Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.

У складу са чланом 48. Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16), предсједавајућа V сазива Вијећа народа, госпођа Нада Тешановић, заказала је Девету сједницу Предсједништва Вијећа народа Репубике Српске за уторак, 10. децембар 2019. године са почетком у 14:30 часова.

Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске.