Шеснаеста редовна сједница Вијећа народа Републике Српске одржана је у четвртак, 10. марта 2022. године.

Делегати су на Шеснаестој редовној сједници Вијећа народа разматрали Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-122/22 у вези са одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа са образложењем.

Будући да на сједници Вијећа народа није постигнута сагласност у погледу наведеног закона, у складу са поступком заштите виталног националног интереса, предвиђеним чланом 70. Устава Републике Српске, допуњеног Амандманом LXXXVII, предмет се упућује Заједничкој комисији Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката.

16 redovna vnrs

Шеснаеста редовна сједница Вијећа народа Репубике Српске заказана је за четвртак 10. марта 2022. године, са почетком у 12,00 часова.

У складу са чл. 52. и 69. став (1) Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 104/19), предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске госпођа Нада Тешановић сазвала је Шеснаесту редовну сједницу Вијећа народа Републике Српске.

Приједлогом дневног реда Шеснаесте редовне сједнице Вијећа народа предвиђено је разматрање Закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-122/22 у вези са одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа са образложењем.

Сједница ће бити одржана у просторијама Народне скупштине Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату.

32. sjednica Predsjedništva VNRS

У складу са чланом 37. став (1) алинеја 2 и 3 Пословника Вијећа народа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 104/19), предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске, госпођа Нада Тешановић, заказала је за сриједу 2. марта 2022. године, 32. сједницу Предсједништва и 16. сједницу Колегијума Вијећа народа Републике Српске.

Сједница Предсједништва и сједница Колегијума Вијећа народа Републике Српске заказане су ради обављања консултација у вези са утврђивањем термина и дневног реда 16. редовне сједнице Вијећа народа Републике Српске, а у вези са покретањем процедуре заштите виталног националног интереса бошњачког народа на Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти, број: 02/1-021-122/22.


Заказане сједнице биће одржане у сали за сједнице Вијећа народа Републике Српске са почетком у 10,30 часова, односно у 11,00 часова.

Девета сједница Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката одржана је у четвртак, 2. децембра 2021. године.


На сједници Заједничке комисије није усаглашен Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске, број: 02/1-021-825/21, који је разматран у вези са Одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа.


Будући да на сједници није постигнута сагласност у погледу разматраног закона, предмет је прослијеђен Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса ради доношења коначне одлуке у складу са чланом 70. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXXII.

Deveta sjednica zajedničke komisije NSRS i VNRS

У складу са чланом 4. Пословника о раду Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката („Службени гласник Републике Српске“, број: 76/04), предсједавајућа комисије, госпођа Нада Тешановић, заказала је Девету сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката за четвртак, 2. децембра 2021. године са почетком у 12:00 часова.


Сједница ће бити одржана у просторијама Вијећа народа Републике Српске у сали за сједнице на првом спрату.


Приједлогом дневног реда сједнице предвиђено је усглашавање Закона о лијековима и медицинским средствима Републике Српске, број: 02/1-021-825/21, у вези са одлуком о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа.


Након завршетка сједнице предвиђено је саопштење медијима.