Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 26.11.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 6. Редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 26.11.2015. године делегате Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:


1. Одлуку о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Декларацију о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, број: 02/1-021-1291/15;

 

Ова Одлука клуба делегате из реда бошњачког народа биће  упућена  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

 

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 17.11.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

У просторијама Вијећа народа Републике Српске 17.11.2015. одржан је састанак предсједавајуће ВНРС госпође Наде Тешановић са шефом бањалучке канцеларије ОСЦЕ-а у БиХ г. Дмитри Иорданиди-ем.


Господин Иорданиди  је дошао у наступну  посјету а тема разговора  је  била везана за упознавање рада Вијећа народа  те сарадњу Вијећа народа са Народном  скупштином Републике Српске.

 

Предсједавајућа Тешановић и господин Иорданиди су искористили ову прилику да разговарају и о свеукупној политичкој ситуацији у БиХ и економским приликама у друштву.

 

На сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 09. новембра 2016. године за генералног секретара Вијећа народа Републике Српске изабран је Др Драгољуб Рељић

Биографија Др Драгољуб Рељић                                                      Dr Dragoljub Reljic

Генерални секретар Вијећа народа руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално  пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.


Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.


У погледу права, дужности и одговорности из рада и по основу рада у Служби Вијећа народа, генерални секретар Вијећа народа има права и дужности функционера који руководи самосталним органом републичке управе.

Генерални секретар Вијећа народа за свој рад и рад Службе Вијећа народа одговоран је Вијећу народа.

Контакт канцеларије:

Телефон: 00387 51 247 455
Телефакс: 00387 51 301 977
Е – mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

Службеник канцеларије:
Свјетлана Зимоња, виши стручни сарадник
Телефон: 00387 51 247 455
Телефакс: 00387 51 301 977
Е – mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

 


Унутрашња организација Вијећа народа Републике Српске уређена је Пословником.

Вијеће народа има предсједавајућег и три потпредсједавајућа који се бирају на конститутивној сједници већином гласова од укупног броја делегата.
Предсједавајућег и потпредсједвајуће предлажу клубови делегата.
Предсједавајући и потпредсједавајући чине Предсједништво Вијећа народа.
У раду Предсједништва Вијећа народа без права одлучивања учествује и генерални секретар као и друга лица по позиву Предсједништва.

Колегиј Вијећа народа састоји се од: чланова Предсједништва Вијећа народа, предсједника клубова делегата у Вијећу народа и генералног секретара Вијећа народа.

Генералног секретара бира и разрјешава Вијеће народа Републике Српске.
Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.
Генерални секретар руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.
Генерални секретар Вијећа народа има замјеника који му помаже у раду.

Радна тијела су важан сегмент законодавног рада Вијећа народа.
Радна тијела Вијећа народа су Уставна и законодавно-правна комисија и Административна комисија.
Пословником Вијећа народа је одређен начин избора, број чланова и послови које обављају ове двије комисије.

Вијеће народа оснива Службу за обављање стручних, административних и техничких послова.
Рад Службе усмјерава и усклађује генерални секретар Вијећа народа и одговоран је за њезин рад Вијећу народа.

Послове Службе обављају службеници разврстани у слиједећа организационе јединице:

  • Кабинету предсједавајућег Вијећа народа
  • Кабинетима потпредсједавајућих Вијећа народа
  • Кабинет генералном секретару Вијећа народа

 

Tomislav TomljanovicИме и презиме: Томислав Томљановић
Датум рођења: 14.05.1953. године
Мјесто рођења: Дервента
Пребивалиште: Дервента
Стручна спрема: дипл. инг. стројарства
Националност: Хрват
Странка: ХНС
Комисије:

 

 

Име и презиме: Перо Јосиповић                                                    Перо Јосиповић                        Датум рођења :21.08.1986.                                                                                                    Мјесто рођења : Градачац                                                                                                          Пребивалиште: Пелагићево                                                                            Стручна спрема: Мр пољопривреде                                                                Националност : Хрват                                                                                        Странка: ХДЗ                                                                                                                                

 

 

 

Nada TesanovicИме и презиме: Нада Тешановић
Датум рођења: 11.07.1952. године
Мјесто рођења: Бања Лука
Пребивалиште: Бања Лука
Стручна спрема: дипл. економиста
Националност: Хрват
Странка: СНСД
Комисије:


 

Andrea DoricИме и презиме: Андреа Дорић
Датум рођења: 28.02.1987. године
Мјесто рођења: Загреб
Пребивалиште: Бања Лука
Стручна спрема: дипломирана правница
Националност: Хрват
Странка: СП
Комисије:


 

Ristic IvkaИме и презиме: Ивка Ристић
Датум рођења: 16.09.1949. године
Мјесто рођења: Блажујци
Пребивалиште: Теслић
Стручна спрема: дипл. економиста
Националност: Хрват
Странка: СНСД-а
Комисија: Административна комисија, предсједница комисије


 

Goran MilosevicИме и презиме: Горан Милошевић
Датум рођења: 09.01.1976. године
Мјесто рођења: Тузла
Пребивалиште: Зворник
Стручна спрема: дипл. инг. машинства
Националност: Хрват
Странка: СДС
Комисије: Комисија за избор и именовање, члан


 

Zeljko StipicИме и презиме: Жељко Стипић
Датум рођења: 16.03.1972. године
Мјесто рођења: Шамац
Пребивалиште: Шамац
Стручна спрема: ВШС
Националност: Хрват
Странка: ХСП-БиХ
Комисије:


 

Mijo PerkunicИме и презиме: Мијо Перкунић
Датум рођења: 13.02.1969. године
Мјесто рођења: Турић
Пребивалиште: Пелагићево
Стручна спрема: дипл. менађер у спорту
Националност: Хрват
Странка: ХДЗ 1990.
Комисије: Комисија за избор и именовање, члан


Усвјањем Амандмана на Устав Републике Српске Амандманом LXXVI прописано је да ће законодавну власт у Републици Српској вршити Народна скупштина Републике Српске и Вијеће народа Републике Српске.

Вијеће народа Републике Српске своју законодавну власт врши у циљу заштите виталних националних интереса конститутивних народа.
Вијеће народа Републике Српске не учествује у поступку доношења закона, прописа и других аката са Народном скупштином Републике Српске, него врши контролу изгласаних закона, прописа и аката у Народној скупштини ради утврђивања да ли се изгласаним законом, прописом или актом угрожавају витални национални интереси конститутивних народа.

Први сазив Вијећа народа Републике Српске изабран је крајем 2002. године а актуелни трећи сазив Вијећа народа је изабран 23. децембра 2010. године.
Вијеће народа Републике Српске има 28 делегата и то по осам делегата из сваког конститутивног народа и четири делегата из реда Осталих.
Избор делегата у Вијеће народа врше одговарајући клубови посланика у Народној скупштини на основу Устава  Републике Српске.
Делегати се у Вијеће народа бирају на период од четири године и за вријеме вршења својих дужности уживају делегатски имунитет.

Сједнице Вијеће народа сазива и предлаже дневни ред предсједавајући Вијећа народа.
Сједницу Вијећа народа може такође сазвати и потпредсједавајући Вијећа народа кога овласти предсједавајући Вијећа народа у случајевима када је предсједавајући спријечен да сазове сједницу Вијећа народа Републике Српске.

Сједнице Вијећа народа одржавају се у сједишту Вијећа народа у Бања Луци, осим ако Предсједништво одлучи другачије у оправданим случајевима.

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 28.10.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На  3. сједници Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 28.10.2015.године ниje пoстигнутa сaглaснoст нa oдлукe : Oдлуку o избору чланова у Комисију за спровођење референдума, брoj:02/1-021-1109/15 oд 23. септембра 2015. гoдинe и  Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енргетику Републике Српске, број: 02/1-021-1111/15 од 23.септембра 2015. године.


Предметне Одлуке ће бити упућене  Вијећу за заштиту виталног националног инетреса Уставног суда  Републике Српске  на даљњу процедуру.

 

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 26.10.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

Трећа сједница Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката одржаће се у сриједу, 28.октобра 2015. године у 09,00 часова  у сали за сједнице Вијеће народа (умјесто планираног термина за уторак 27.10.2015 године у 12,00 часова) са сљедећим:


Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М
  • Усaглaшaвaњe Oдлукe o избору чланова у Комисију за спровођење референдума, брoj:02/1-021-1109/15 oд 23. септембра 2015. гoдинe
  • Усаглашавање Одлуке о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске, број: 02/1-021-1111/15 од 23.септембра 2015. године
Након завршетка сједница  планирана је изјава за медије.

 

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 20.10.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:


  • Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
  • Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;


Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

 

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 8.10.2015. године


На 41. сједници Клуба делегата из реда српског народа  одржаној  12. 11. 2012. године  разматрани  су акти које је усвојила Народна скупштина Републике Српске на  Двадесет првој редовној сједници,  одржаној  01. новембра 2012. године и Двадесет другој редовној сједници, одржаној 07. новембра 2012. године.
Утврђено је да нема повреде виталног националног интереса конститутивних народа, наведених у амандману 77. Устава Републике Српске.

На 4. сједници  Колегија Вијећа народа одржаној 08.10.2015. године  усвојен је приједлог Предсједништва Вијећа народа да се 5. редовна  сједница Вијећа народа Републике Српске одржи у уторак, 20.10.2015. године у 13,00 сати у просторијама Вијећа народа Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату ,  са слједећим Дневним редом:


  1. 1. Разматрање Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15 са Образложењем Одлуке Клуба Бошњака и
  2. 2. Разматрање Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске, број: 02/1-021-1111/15 са Образложењем Одлуке Клуба Бошњака.