Драгољуб Рељић

 

Ранко Карапетровић је рођен  12.08.1956. године у Лакташима.
Правни факултет завршио је у Бањој Луци 1979. године, а стручни испит положио у Сарајеву 1981. године.
УОпштини Лакташи обавлјао послове референта, секретара Скупштине општине, предсједника Скупштине општине, начелника општине Лакташи 2000. -2004. године. Био је  директор "Wест Банк" а.д. Лакташи.
Има преко 15 година искуства у области локалне управе.Учествовао је у великом броју пројеката везаних за развој локалне заједнице. За вријеме док је обавлјао дужност начелника општине Лакташи, 2003. године општина је награђена као најефикаснија управа у БиХ у Избору најболјих пракси, у локалној управи.
Обавлјао дужност генералног секретара Народне скупштине Републике Српске ВИИ  и ВИИИ сазива.
Ожењен, отац двије кћерке.

dragoljub_reljic

Драгољуб Рељић је рођен  у Тузли. Основну школу и Гимназију „Петар Кочић“ завршио је у Зворнику. Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Београду. Положио је стручни управни и правосудни испит. Завршио постдипломске студије са просјечном оцјеном 9,71 и одбранио 2014. године магистарски рад на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву. Студент је докторских студија и одобрена му је подобност теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом „Насиље над старијим лицима у Босни и Херцеговини“. Објавио је више радова у престижним научним и стручним часописима.

 

У периоду 2005. - 2006. година био је у својству приправника у Општинској управи Осмаци. У периоду 2007-2011. година радио је у Општинској управи Зворник на пословима дипломираног правника у Одјељењу за општу управу и Кабинету Начелника општине. Од 2011. до 2013. године руководио је Службом са развој локалне самоуправе, заједничке послове и управљање људским ресурсима Општине Зворник. 

 

Од 2013. до 2015. године обављао је функцију Генералног секретара - Секретар Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. Члан је Удружења Генералних секретара Интерпарламентарне Уније.

 

У периоду 2015. - 2016. година обављао је послове в.д. Помоћника директора за финансијско рачуноводствене и правне послове Републичке управе Цивилне заштите. 

 

Ожењен је и отац двоје дјеце.