Oдржана Пета сједница Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске

Пета сједница Вијећа народа Републике Српске одржана је 4. децембра 2019. године. Делегати су на сједници разматрали Закључке у вези са Информацијом о неуставној трансформацији дејтонске структуре БиХ и утицају на положај и права Републике Српске, број: 02/1-021-1125/19, a у вези са Одлуком о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба делегата из реда бошњачког народа.

У складу са процедуром заштите виталног националног интереса, предвиђеном чл. 70 Устава Републике Српске, допуњеног Амандманом LXXVII, став (5), алинеје 2) и 9), Амандманом LXXXII под б) и чл 78.став (1), алинеје 2) и 9), чл. 79. став (3), чл. 82., став (1) и чл. 84. став (1) Пословника Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 101/10, 34/11 и 58/16), Клуб делегата из реда бошњачког народа покренуо је поступак заштите виталног националног интереса, о чему је одлучило шест делегата овог Клуба у Вијећу народа Републике Српске.

На сједници Вијећа народа није постигнута сагласност у погледу Одлуке о покретању поступка заштите виталног националног интереса Клуба делегата из реда бошњачког народа, те ће иста бити упућена на усаглашавање на сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката.