САОПШТЕЊЕ НАКОН ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Вијеће народа Републике Српске

nsrs vnrs

САОПШТЕЊЕ НАКОН ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ

 

На 13. сједници Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 24. март 2017. године ниje пoстигнутa сaглaснoст нa:

 

Одлуку о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума, број: 02/1-021-123/17 од 9. фебруара 2017. године;

 

Одлуку о давању посебног овлашћења, број: 02/1-021-124/17 од 9. фебруара 2017. године;

 

Закључaк у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?“, број: 02/1-021-125/17 од 9. фебруара 2017. године,

 

Закон о основном васпитању и образовању, број: 02/1-021-127/17 од 9. фебруара 2017. године,

 

Закључак о усвајању Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број:02/1-021-201/17 од 27. фебруара 2017. године,

 

Закључаке у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број:02/1-021-202/17 од 27. фебруара 2017. године,

 

Предметни Зaкoн, Одлуке и Зaкључци биће упућени Вијећу за заштиту виталног националног интереса Уставног суда Републике Српске на даљу процедуру .