Најава за сједницу заједничке комисије

Кабинет предсједавајућег Вијећа народа Републике Српске

У уторак 29. новембра 2016. године у сали за сједнице Вијеће народа са почетком у 11:00 часова, одржаће се 12. сједница Заједничке комсије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката са сљедећим :

Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М

  • 1. Усaглaшaвaњe Зaкoнa o Дану Републике Српске брoj: 02/1-021-1239/16 од 25. октобра 2016. године и 
  • 2. Усaглaшaвaњe Закључка у вези Закона о Дану Републике Српске, брoj: 02/1-021-1240/16 од 25. октобра 2016. године.

Након завршетка сједница  планирана је изјава за медије.

 
 
2. Одлуку о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Закон о допунама Закона о празницима Републике Српске, број: 01-889/11, са амандманима Клуба делегата бошњачког народа
 
Ове  Одлуке   биће  упућене на  Заједничку комисију Вијећа народа РС и Народне скупштине РС.