ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА ДЕЛЕГАТА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Вијеће народа Републике Српске | 17.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

У име Вијећа народа Републике Српске позивамo Вас да доставите понуду за јавну набавку хотелских и угоститељских услуга за потребе Вијећа народа Републике Српске.


Процедура јавне набавке ће се обавити у складу с а чланом 8.став 1.Законом о јавним набавкама („Службени гласиник БиХ“број: 39/14), Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 2 Дио Б („Службени гласиник БиХ“број: 104/14) подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом.

 

Позив за јавну набавку можете преузети на овом ЛИНКУ