3.12.2015. САОПШТЕЊЕ НАКОН ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 3.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
 
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
 
 
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На  4. сједници Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 3.12.2015.године ниje пoстигнутa сaглaснoст нa Декларацију о геноциду Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, број: 02/1-021-1291/15 од 22. октобра 2015. године. 

 

Предметна Декларација ће бити упућена  Вијећу за заштиту виталног националног инетреса Уставног суда  Републике Српске  на даљњу процедуру .