Акта усвојена на Седмој сједници НСРС одржаној 22. децембра 2023. године, ћирилица

Вијеће народа Републике Српске

Акта усвојена на Седмој сједници НСРС одржаној 22. децембра 2023. године, ћирилица