Акта са Четврте редовне сједнице НСРС одржане 20. јула 2023. године, ћирилица - трећи дио

Акта са Четврте редовне сједнице НСРС одржане 20. јула 2023. године, ћирилица 3