Akta sa Četvrte redovne sjednice NSRS održane 20. jula 2023. godine, latinica - prvi dio

Akta sa Četvrte redovne sjednice NSRS održane 20. jula 2023. godine, latinica