Акта са Осме посебне сједнице НСРС одржане 27.6.2023. године, ћирилица

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Осме посебне сједнице НСРС одржане 27.6.2023. године, ћирилица