Акта усвојена на Петој посебној сједници НСРС одржаној 8. фебруара 2023. године - ћирилица

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Пете посебне сједнице НСРС