Акта са 33. посебне сједнице НСРС одржане 6. јула 2022. године - ћирилица

Дневни ред

Одлуку о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022. Годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022. годину

Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске

Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске