Акта са 19. редовна сједнице НСРС одржане 1. децембра 2021. године - ћирилица

Штампа
Објављено 02 децембар 2021

Дневни ред

Извјештај о разматрању приједлога кандидата за избор вршиоца дужности замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске

Одлука о избору вршиоца дужности замјеника директора Агенције за банкарство Републике Српске

Извјештај о извршењу плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 01.01-31.12.2020. године

Извјештај Комитета за координацију наџора Финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину

Консолидовани извјештај о извршењу Буџета РС 1.1.-30.6.2021.

Мишљење на Консолидовани извјештај о извршењу буџета Републике Српске за период 01.01 - 30.06.2021. године

Одлука о избору Омбудсмана за дјецу

Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Плана рада и Финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године

Закључак о усвајању Извјештаја Комитета за координацију наџора финансијског сектора Републике Српске за 2020. годину

Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2021. године

Закон о измјенама и допунама Закона о рибарству

Приједлог кандидата предсједника Републике Српске за избор Омбудсмана за дјецу Републике Српске