Akta sa 19. redovna sjednice NSRS održane 1. decembra 2021. godine - latinica

Штампа
Објављено 02 децембар 2021

Dnevni red

Izvještaj o razmatranju prijedloga kandidata za izbor vršioca dužnosti zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Odluka o izboru vršioca dužnosti zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Izvještaj o izvršenju plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 01.01-31.12.2020. godine

Izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora Finansijskog sektora Republike Srpske za 2020. godinu

Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budzeta RS 1.1.-30.6.2021.

Mišljenje na Кonsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za period 01.01 - 30.06.2021. godine

Odluka o izboru Ombudsmana za djecu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvještaja Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2020. godinu

Zaključak o usvajanju Konsolidovanog izvještaja o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 30. 6. 2021. godine

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu

Prijedlog kandidata predsjednika Republike Srpske za izbor Ombudsmana za djecu Republike Srpske