Акта са 18. редовне сједнице НСРС одржане 30. септембара 2021. године - ћирилица (I дио)

Дневни ред

Мишљење на Приједлог ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину

Одлука о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2021. годину

Ребаланс буџета Републике Српске 2021. године

Закон о измјени и допунама Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској

Закон о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља

Закон о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске

Закон о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину

Закон о заштити од узнемиравања на раду