Akta sa 18. redovne sjednice NSRS održane 30. septembra 2021. godine - latinica (I dio)

Штампа
Објављено 04 октобар 2021

Dnevni red

Mišljenje na Prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju Rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu

Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju Rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu

Rebalans budzeta Republike Srpske 2021. godine

Zakon o izmjeni i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj

Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja

Zakon o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske

Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu

Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu