Акта са Четрнаесте редовне сједнице НСРС одржане 9. фебруара 2021. године - ћирилица

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Четрнаесте редовне сједнице НСРС одржане 9. фебруара 2021. године