Akta sa Četrnaeste redovne sjednive NSRS održane 9. februara 2021. godine - latinica

Вијеће народа Републике Српске

Akta sa Četrnaeste redovne sjednive NSRS održane 9. februara 2021. godine