Акта са Четрнаесте посебне сједнице НСРС, одржане 1. јуна 2020. године

Вијеће народа Републике Српске

Акта са Четрнаесте посебне сједнице НСРС одржане 1. јуна 2020. године