Трећa редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске

Вијеће народа Републике Српске

Трећa редовнa сједницa Вијећа народа Републике Српске

Датум: 6.2.2020.
Вријеме: 13,00 часова
Мјесто: просторије Вијећа народа Републике Српске, сала за сједнице на првом спрату

Дневни ред:

1. Избор Потпредсједавајућег из реда Осталих народа
2. Избор и именовање:
  2.1 Разрјешење предсједника Законодавно – правне комисије Вијећа народа
  2.2 Именовање предсједника Законодавно – правне комисије Вијећа народа
  2.3 Избор чланова Уставне комисије Вијећа народа из реда стручњака из области права
3. Одлука о измјени Одлуке о садржају и облику делегатске легитимације, број: 03.1/I-211/15 од 12. марта 2015. године

Трећа редовна сједница Вијећа народа Републике Српске