Записник 13. редовне сједнице Вијећа народа Републике Српске

 Записник 13. редовне сједнице Вијећа народа Републике Српске