ОДРЖАНА 24. СЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИШТВА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

На 24. сједници Предсједништва Вијећа народа Републике Српске, која је одржана, 27. марта 2017. године, разматран је Нацрт извјештаја о проведеној финансијској ревизији за претходну годину.

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је мишљења да Вијеће народа Републике Српске, истинито и објективно приказује, у свим материјалним аспектима, финансијско стање имовине и обавеза на дан 31.12.2016. године и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са прописаним оквиром финансијског извјештавања.                                                                                                                                                                       Нацрт извјештаја на 24. сједници Предсједништва Вијећа народа Републике Српске прихваћен је једногласно.