ОДРЖАНА 15. СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Кабинет генералног секретара Вијећа народа Републике Српске

 

ОДРЖАНА 15. СЈЕДНИЦА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

prvadruga

Петнаеста сједница Вијећа народа Републике Српске одржана је 14. марта 2017.године.  

Од двадесет осам делегата, сједнци је присуствовало њих двадесет и шест.

Како ниje пoстигнутa сaглaснoст за тачке:

Разматрање Одлуке о констатовању резултата републичког референдума, број: 02/1-021-122/17, (Прилог: Извјештај о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'', број: РКР -2546-53/16 од 12. јануара 2017. године и Исправка техничке грешке у Извјештају о резултату републичког референдума, број: РКР – 2546-53/16, од 12. јануара 2017. године) у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

 

Разматрање Одлуке о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума, број: 02/1-021-123/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

 

Разматрање Одлуке о давању посебног овлашћења, број: 02/1-021-124/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

 

Разматрање Закључка у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'', број: 02/1-021-125/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

 

Разматрање Закона о основном васпитању и образовању, број: 02/1-021-127/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са Амандманима и образложењем;

 

Разматрање Закључка о усвајању Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број: 02/1-021-201/17, (Прилог: Информација о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе) у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

 

Разматрање Закључака у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број: 02/1-021-202/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

 

Заједничка комисија Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске разматраће  наведене на првој наредној сједници.