ОДРЖАНА 14. СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Кабинет предсједавајућег Вијећа народа Републике Српске

sajtОДРЖАНА 14. СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
ОДРЖАНА 14. СЈЕДНИЦА КОЛЕГИЈА ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске |22.2.2017. године

На 14. сједници Колегија Вијећа народа одржаној 22.2.2017. године усвојен је приједлог Предсједништва Вијећа народа да се 15. редовна сједница Вијећа народа Републике Српске одржи у уторак, 14.3.2017. године у 12,00 сати у просторијама Вијећа народа Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату, са сљедећим Дневним редом:


1. Разматрање Одлуке о констатовању резултата републичког референдума, број: 02/1-021-122/17, (Прилог: Извјештај о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'', број: РКР -2546-53/16 од 12. јануара 2017. године и Исправка техничке грешке у Извјештају о резултату републичког референдума, број: РКР – 2546-53/16, од 12. јануара 2017. године) у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

2. Разматрање Одлуке о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума, број: 02/1-021-123/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

3. Разматрање Одлуке о давању посебног овлашћења, број: 02/1-021-124/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

4. Разматрање Закључка у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: ''Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?'', број: 02/1-021-125/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са образложењем;

5. Разматрање Закона о основном васпитању и образовању, број: 02/1-021-127/17 у вези Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа са Амандманима и образложењем;

6. Разрјешење члана Административне комисије Вијећа народа Републике Српске из реда Службе Вијећа народа Републике Српске.

7. Избор члана – представника Службе Вијећа народа Републике Српске у Административну комисију Вијећа народа Републике Српске.