Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 26.10.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

Трећа сједница Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката одржаће се у сриједу, 28.октобра 2015. године у 09,00 часова  у сали за сједнице Вијеће народа (умјесто планираног термина за уторак 27.10.2015 године у 12,00 часова) са сљедећим:


Д Н Е В Н И М   Р Е Д О М
  • Усaглaшaвaњe Oдлукe o избору чланова у Комисију за спровођење референдума, брoj:02/1-021-1109/15 oд 23. септембра 2015. гoдинe
  • Усаглашавање Одлуке о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске, број: 02/1-021-1111/15 од 23.септембра 2015. године
Након завршетка сједница  планирана је изјава за медије.

 

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 20.10.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:


  • Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
  • Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;


Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

 

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 8.10.2015. године


На 41. сједници Клуба делегата из реда српског народа  одржаној  12. 11. 2012. године  разматрани  су акти које је усвојила Народна скупштина Републике Српске на  Двадесет првој редовној сједници,  одржаној  01. новембра 2012. године и Двадесет другој редовној сједници, одржаној 07. новембра 2012. године.
Утврђено је да нема повреде виталног националног интереса конститутивних народа, наведених у амандману 77. Устава Републике Српске.

На 4. сједници  Колегија Вијећа народа одржаној 08.10.2015. године  усвојен је приједлог Предсједништва Вијећа народа да се 5. редовна  сједница Вијећа народа Републике Српске одржи у уторак, 20.10.2015. године у 13,00 сати у просторијама Вијећа народа Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату ,  са слједећим Дневним редом:


  1. 1. Разматрање Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15 са Образложењем Одлуке Клуба Бошњака и
  2. 2. Разматрање Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске, број: 02/1-021-1111/15 са Образложењем Одлуке Клуба Бошњака. 

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 30.7.2015. године


На 2. сједници Заједничке комсије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 30.07.2015. године није усаглашен текст на Одлуку о расписивању Републичког референдума, број: 02/1-021-882/15, поводом Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа и исти је упућен Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске на даљну процедуру.

Вијеће народа Републике Српске | 19.6.2015. године


На основу члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 39/14,) и препоруке  Комисија за јавне набавке, број: 03.2-332/14-10,  од 15. јануара 2015. године, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске доноси:

 

Вијеће народа Републике Српске | 15.6.2015. године


На основу члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 39/14,) и препоруке  Комисија за јавне набавке, број: 03.2-10/15-4 од 16. јануара 2015. године, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске доноси:

 

Вијеће народа Републике Српске | 15.6.2015. године


На основу члана 88. и 89. Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 39/14,) и препоруке  Комисија за јавне набавке, број: 03.2-109 /15-5 од 13. фебуара 2015. године, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске доноси:

 

Вијеће народа Републике Српске | 4.6.2015. године


На основу члана 88. И 89. Закона о јавним набавкама БиХ (''Службени гласник БиХ'', број 39/14,) и препоруке  Комисија за јавне набавке, број: 03.2-332/14-5  од 05. јануара 2015. Године, генерални секретар Вијећа народа Републике Српске доноси:

 

Кабинет генералног секретара Вијећа народа Републике Српске | 20.4.2015. године


Вијеће народа Републике Српске и Организација за европску безбједност и сарадњу (OSCE), организују семинар за новоизабране делегате Вијећа народа Републике Српске.


Семинар ће се одржати 29. маја 2015. године у Теслићу у хотелу „Кардијал“ са почетком у 9,00 часова.

Кабинет предсједавајућег Вијећа народа Републике Српске | 25.5.2015. године


Дана, 25. маја 2015. године одржана је 1. Сједница Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске И Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона,прописа и аката са дневним редом усаглашавање на Декларацију поводом захтјева за оцјену уставности Закона о празницима Републике Српске пред Уставним судом Босне и Херцеговине у предмету број: У – 3/13, број: 02/1-021-457/15.


На сједници Заједничке комисије није усаглашена Одлука о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба делегата бошњачког народа на Декларацију поводом захтјева за оцјену уставности Закона о  празницима Републике Српске пред Уставним судом Босне и Херцеговине у предмету број: У – 3/13, број: 02/1-021-457/15 И биће упућена Вијећу за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске на далјњу процедуру.