Вијеће народа Републике Српске | 28.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 6. сједници  Колегија Вијећа народа одржаној 28.12.2015. године  усвојен је приједлог Предсједништва Вијећа народа да се 7. редовна  сједница Вијећа народа Републике Српске одржи у уторак, 12.01.2016. године у 12,00 сати у просторијама Вијећа народа Републике Српске - сала за сједнице на првом спрату ,  са сљедећим Дневним редом:

 

1. Разматрање Закључака о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и заклјучцима Владе Републике Српске, број: 02/1-021-1577/15 у вези Одлуке о покретању процедуре заштите виталног националног интереса Клуба бошњачког народа и 

 

2. Разматрање Заклјучака о разматрању Усмене информације министра унутрашњих послова Републике Српске о активностима СИПЕ у општини Нови Град и заклјучцима Владе Републике Српске , број: 02/1-021-1578/15  у вези Одлуке о покретању процедуре заштите виталног националног интереса Клуба бошњачког народа . 

Вијеће народа Републике Српске | 25.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На основу члана71.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 39/14),члан 13. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II  дио Б ( Службени гласник БиХ“ број 104/14) члана 42. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Вијећу народа Републике Српске, бр 03.2-608/15 од 20.11.2015.године ичлана 44. Пословника Вијећа народа Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске", број: 101/10 и 34/11), генерални секретар је упутио

Вијеће народа Републике Српске | 17.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

У име Вијећа народа Републике Српске позивамo Вас да доставите понуду за јавну набавку хотелских и угоститељских услуга за потребе Вијећа народа Републике Српске.


Процедура јавне набавке ће се обавити у складу с а чланом 8.став 1.Законом о јавним набавкама („Службени гласиник БиХ“број: 39/14), Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 2 Дио Б („Службени гласиник БиХ“број: 104/14) подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом.

 

Позив за јавну набавку можете преузети на овом ЛИНКУ

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 15.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

20151215_125032Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске Нада Тешановић присуствовала је традиционалној Никољданској дјечијој приредби, која се одржала у згради Завода за физикалну медицину и рехабилитацију Др. Мирослав Зотовић.

 

Приликом посјете предсједавајућа Вијећа народа РС уручила је пригодне поклоне малишанима.

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 3.12.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
 
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
 
 
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На  4. сједници Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 3.12.2015.године ниje пoстигнутa сaглaснoст нa Декларацију о геноциду Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, број: 02/1-021-1291/15 од 22. октобра 2015. године. 

 

Предметна Декларација ће бити упућена  Вијећу за заштиту виталног националног инетреса Уставног суда  Републике Српске  на даљњу процедуру .

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 26.11.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На 6. Редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 26.11.2015. године делегате Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:


1. Одлуку о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Декларацију о геноциду Независне Државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, број: 02/1-021-1291/15;

 

Ова Одлука клуба делегате из реда бошњачког народа биће  упућена  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

 

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 17.11.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

У просторијама Вијећа народа Републике Српске 17.11.2015. одржан је састанак предсједавајуће ВНРС госпође Наде Тешановић са шефом бањалучке канцеларије ОСЦЕ-а у БиХ г. Дмитри Иорданиди-ем.


Господин Иорданиди  је дошао у наступну  посјету а тема разговора  је  била везана за упознавање рада Вијећа народа  те сарадњу Вијећа народа са Народном  скупштином Републике Српске.

 

Предсједавајућа Тешановић и господин Иорданиди су искористили ову прилику да разговарају и о свеукупној политичкој ситуацији у БиХ и економским приликама у друштву.

 

dragoljub_reljicНа сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 09. новембра 2016. године за генералног секретара Вијећа народа Републике Српске изабран је Др Драгољуб Рељић

Биографија Др Драгољуб Рељић

Генерални секретар Вијећа народа руководи службом Вијећа народа и наредбодавац је за финансијско и материјално пословање Вијећа народа и Службе Вијећа народа.

Генерални секретар Вијећа народа помаже предсједавајућем Вијећа народа у припремању и организовању сједница Вијећа народа, клубова делегата и ради друге послове које му повјере Вијеће народа и предсједавајући Вијећа народа.


У погледу права, дужности и одговорности из рада и по основу рада у Служби Вијећа народа, генерални секретар Вијећа народа има права и дужности функционера који руководи самосталним органом републичке управе.

Генерални секретар Вијећа народа за свој рад и рад Службе Вијећа народа одговоран је Вијећу народа.

Контакт канцеларије:

Телефон: 00387 51 247 455
Телефакс: 00387 51 301 977
Е – mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

Службеник канцеларије:
Свјетлана Зимоња, виши стручни сарадник
Телефон: 00387 51 247 455
Телефакс: 00387 51 301 977
Е – mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 

 


Усвјањем Амандмана на Устав Републике Српске Амандманом LXXVI прописано је да ће законодавну власт у Републици Српској вршити Народна скупштина Републике Српске и Вијеће народа Републике Српске.

Вијеће народа Републике Српске своју законодавну власт врши у циљу заштите виталних националних интереса конститутивних народа.
Вијеће народа Републике Српске не учествује у поступку доношења закона, прописа и других аката са Народном скупштином Републике Српске, него врши контролу изгласаних закона, прописа и аката у Народној скупштини ради утврђивања да ли се изгласаним законом, прописом или актом угрожавају витални национални интереси конститутивних народа.

Први сазив Вијећа народа Републике Српске изабран је крајем 2002. године а актуелни трећи сазив Вијећа народа је изабран 23. децембра 2010. године.
Вијеће народа Републике Српске има 28 делегата и то по осам делегата из сваког конститутивног народа и четири делегата из реда Осталих.
Избор делегата у Вијеће народа врше одговарајући клубови посланика у Народној скупштини на основу Устава  Републике Српске.
Делегати се у Вијеће народа бирају на период од четири године и за вријеме вршења својих дужности уживају делегатски имунитет.

Сједнице Вијеће народа сазива и предлаже дневни ред предсједавајући Вијећа народа.
Сједницу Вијећа народа може такође сазвати и потпредсједавајући Вијећа народа кога овласти предсједавајући Вијећа народа у случајевима када је предсједавајући спријечен да сазове сједницу Вијећа народа Републике Српске.

Сједнице Вијећа народа одржавају се у сједишту Вијећа народа у Бања Луци, осим ако Предсједништво одлучи другачије у оправданим случајевима.

Кабинет предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске | 28.10.2015. године

 

На 5. редовној сједници Вијећа народа Републике Српске одржаној 20.10.2015.године делегати Вијећа народа Републике Српске нису постигли сагласност  на:
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Комисију за спровођење референдума, број: 02/1-021-1109/15  и
Одлуке о покретању процедуре за заштиту виталног националног интереса Клуба бошњачког народа на Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енергетику Републике Српске , број: 02/1-021-1111/15;
Ове Одлуке клуба делегата из реда бошњачког народа биће  упућене  на усаглашавање на  сједницу Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона , прописа и аката.

На  3. сједници Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа  народа Републике Српске  за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 28.10.2015.године ниje пoстигнутa сaглaснoст нa oдлукe : Oдлуку o избору чланова у Комисију за спровођење референдума, брoj:02/1-021-1109/15 oд 23. септембра 2015. гoдинe и  Одлуку о избору чланова у Регулаторну комисију за енргетику Републике Српске, број: 02/1-021-1111/15 од 23.септембра 2015. године.


Предметне Одлуке ће бити упућене  Вијећу за заштиту виталног националног инетреса Уставног суда  Републике Српске  на даљњу процедуру.