САОПШТЕЊЕ НАКОН ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ

Штампа
Објављено 24 март 2017
Вијеће народа Републике Српске

nsrs vnrs

САОПШТЕЊЕ НАКОН ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ

 

На 13. сједници Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката одржаној 24. март 2017. године ниje пoстигнутa сaглaснoст нa:

 

Одлуку о престанку мандата члановима Републичке комисије за спровођење референдума, број: 02/1-021-123/17 од 9. фебруара 2017. године;

 

Одлуку о давању посебног овлашћења, број: 02/1-021-124/17 од 9. фебруара 2017. године;

 

Закључaк у вези Извјештаја Републичке комисије за спровођење референдума о резултату републичког референдума на питање: „Да ли подржавате да се 9. јануар обиљежава и слави као Дан Републике Српске?“, број: 02/1-021-125/17 од 9. фебруара 2017. године,

 

Закон о основном васпитању и образовању, број: 02/1-021-127/17 од 9. фебруара 2017. године,

 

Закључак о усвајању Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број:02/1-021-201/17 од 27. фебруара 2017. године,

 

Закључаке у вези Информације о Захтјеву за ревизију пресуде Међународног суда правде по тужби Босне и Херцеговине против Србије и Црне Горе, број:02/1-021-202/17 од 27. фебруара 2017. године,

 

Предметни Зaкoн, Одлуке и Зaкључци биће упућени Вијећу за заштиту виталног националног интереса Уставног суда Републике Српске на даљу процедуру .