Акта са 22. редовне сједнице НСРС одржане 23. јуна 2022. године - ћирилица

Штампа
Објављено 24 јун 2022

Дневни ред

Закључак о усвајању Информације о дугу са стањем на дан 31.12.2021. године

Закључак о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 31.12.2021. године

Закон о геолошким истраживањима

Закон о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима

Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању

Закон о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести

Закон о основном васпитању и образовању

Прилози