Акта са 22. редовне сједнице НСРС одржане 1. јуна 2022. године - ћирилица

Дневни ред

Закон о допунама Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства

Закон о аудио-визуелним дјелатностима

Закон о допуни Закона о подстицајима у привреди Републике Српске

Закон о измјени и допунама Закона о доприносима

Закон о измјенама и допуни Закона о републичкој управи

Закон о измјенама и допунама Закона о жељезницама Републике Српске

Закон о измјени Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске

Закон о измјени Закона о порезу на доходак

Закон о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској

Закон о заштити, очувању и употреби језика српског народа и ћириличког писма

Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

Закон о здравственој заштити