Akta sa 21. redovne sjednice NSRS održane 27. aprila 2022. godine - latinica

Штампа
Објављено 28 април 2022

Dnevni red

Informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanјa Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2021. godine

Izvještaj o razmatranju Prijedloga odluke o postupku izbora sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojeg bira Narodna skupština Republike Srpske

Godišnji izvještaj Ombudsmana za djecu za 2021. godinu

Odluka o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu modernizacije vodnih i sanitarnih usluga

Odluka o postupku izbora sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojeg bira Narodna skupština Republike Srpske

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvještaja Ombudsmana za djecu za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Informacije o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2021. godine

Pregled ocjena, preporuka i zahtjeva Evropske komisije datih u izvještaju o Bih za 2021. godinu

Rezolucija Evropskog parlamenta od 24. juna 2021. o Izvještaju Komisije o Bosni i Hercegovini za period 2019. – 2020.

Tabelarni pregled usklađenosti propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i praksom i standardima Savjeta Evrope, u 2021. godini