Акта са 26. посебне сједнице НСРС одржане 15. децембра 2021. године - ћирилица

Дневни ред

Буџет Републике Српске за 2022. годину

Мишљење на Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину – по хитном поступку

Одлука о усвајању Буџета Републике Српске за 2022. годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Буџета Републике Српске за 2022. годину

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2022. годину

Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину

Дневни ред

Мишљење на Приједлог програма економских реформи за период 2022-2024. година - по хитном поступку

Одлука о дугорочном задуживанју Републике Српске за 2022. годину

Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину

Одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска У 2022. години

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о ђечјој заштити

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о комуналним таксама

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доход

Одлука о пријевременом ступању на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о раду

Одлука о усвајању Програма економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године

Програм економских реформи Републике Српске За период 2022‒2024. Године

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити

Закон о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској

Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Области културе Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске

Закон о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Закона о доприноси

Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак

Закон о измјенама и допунама Закона о раду

Закон о измјенама Закона о комуналним таксама

Закон о измјени Закона о пољопривредном земљишту