Akta sa 19. redovna sjednice NSRS održane 25. novembra 2021. godine - latinica

Штампа
Објављено 29 новембар 2021

Dnevni red

Zakon o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske

Zakon o društvenom preduzetništvu Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske

Zakon o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o muzejskoj djelatnosti

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama

Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi