Акта са Девете редовне сједнице НСРС одржане 3. марта 2020. године, ћирилица - први дио

Акта са Девете редовне сједнице НСРС од 3. марта 2020. године, ћирилица - први дио