Архива сазиваСАЗИВИ ВИЈЕЋА НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Први сазив Вијећа народа Републике Српске
од 29. априла 2003. године до 04. децембра 2006. године

 

Први сазив Вијећа народа Републике Српске конститутисан је 29. априла 2003. године.

За делегате изабрани су:

У Клуб делегата из реда српског народа


1. Момир Малић 
2. Десанка Рађевић, предсједник Клуба делегата 
3. Ђука Ристић 
4. Симо Којић
5. Драгутин Родић 
6. Милојко Грујичић 
7. Драги Станимировић 
8. Живојин Зарић

У Клуб делегата из реда хрватског народа


9. Пејо Крњић, предсједник Клуба делегата 
10. Перо Мршо
11. Борислав Бјелкановић 
12. Лука Бабић 
13. Јосип Анић 
14. Кармела Недић 
15. Божана Лепир
16. Мирјана Вехабовић

У Клуб делегата из реда бошњачког народа


17. Ремзија Кадрић 
18. Рамиз Салкић, предсједник Клуба делегата 
19. Сеад Чиркин 
20. Михнет Окић 
21. Ибрахим Кујан 
22. Сеад Јакуповић 
23. Фадил Бањановић 
24. Смаил Бећирбашић 

У Клуб делегата из реда осталих


25. Мирослав Микеш
26. Сребренка Голић, предсједник Клуба делегата 
27. Франц Сошња 
28. Саша Чудић 

За предсједавајућег Вијећа народа изабран је Ремзија Кадрић.
За потпредсједавајућег из реда српског народа изабран је Момир Малић.
За потпредсједавајућег из реда хрватског народа изабран је Пејо Крњић.
За потпредсједавајућег из реда Осталих народа изабран је др Мирослав Микеш.
За секретара Вијећа народа изабран је Мирко Стевановић.

У радна тијела изабрани су:

У Административну комисију


- Сребренка Голић, предсједник комисије
- Ђука Ристић, члан комисије
- Мирјана Вехабовић, члан комисије
- Фадил Бањановић, члан комисије и
- Мирко Стевановић, члан комисије.
Секретар Комисије је Драгана Тривановић.

У Уставну и законодавно- правну комисију


- Др Мирослав Микеш, предсједник комисије
- Пејо Крњић, замјеник предсједника комисије
- Кармела Недић, члан комисије
- Драгутин Родић, члан комисије
- Милојко Грујичић, члан комисије
- Рамиз Салкић, члан комисије и
- Смаил Бећирбашић, члан комисије


Из реда стручњака из области права


- Ђорђе Крчмар, члан комисије
- Златко Крајина, члан комисије
- Омер Вишић, члан комисије и
- Др Остоја Кременовић, члан комисије.
Секретар комисије је Сабина Мемић.

 

Други сазив Вијећа народа Републике Српске
од 04. децембра 2006. године до 23. децембра 2010. године

Други сазив Вијећа народа Републике Српске конституисан је 06. децембра 2006. године
За делегате Другог сазива изабрани су:

У Клуб делегата из реда српског народа


1. Момир Малић 
2. Сташа Кошарац, предсједник Клуба делегата 
3. Никола Ђукић, замјеник предсједника Клуба 
4. Дубравко Сувара 
5. Милан Тукић 
6. Зоран Филиповић 
7. Дарко Бањац 
8. Велимир Сакан

У Клуб делегата из реда хрватског народа


9. Драго Видовић
10. Томислав Томљановић, предсједник Клуба
11. Љубица Бањац, замјеник предсједника Клуба 
12. Весна Сладојевић 
13. Милан Маринчић 
14. Марко Скоко 
15. Иванка Гаврић 
16. Славен Пекић 


У Клуб делегата из реда бошњачког народа


17. Џевад Османчевић 
18. Един Рамић, предсједник Клуба делегата 
19. Фадил Бањановић, замјеник предсједника Клуба 
20. Сенија Капетановић 
21. Илијаз Пилав 
22. Михнет Окић 
23. Ибрахим Кујан 
24. Омер Велаџић 


У Клуб делегата из реда осталих


25. Др Мирослав Микеш 
26. Саша Чудић, предсједник Клуба делегата 
27. Франц Сошња, замјеник предсједника Клуба 
28. Иван Прихода 

За предсједавајућег Вијећа народа изабран је Џевад Османчевић.
За потпредсједавајућег из реда српског народа изабран је Момир Малић.
За потпредсједавајућег из реда хрватског народа изабран је Драго Видовић.
За потпредсједавајућег из реда Осталих народа изабран је др Мирослав Микеш.
За генералног секретара Вијећа народа изабран је Мирко Стевановић.

 

У Административну комисију


- Сенија Капетановић, предсједник комисије
- Милан Тукић, замјеник предсједника комисије
- Љубица Бањац, члан комисије
- Франц Сошња, члан комисије и
- Сабина Мемић, члан комисије.
Секретар Комисије је Драгана Ивановић.

 

У Уставну и законодавно- правну комисију


- Др Мирослав Микеш, предсједник комисије
- Дубравко Сувара, замјеник предсједника комисије
- Дарко Бањац, члан комисије
- Милан Маринчић, члан комисије
- Иванка Гаврић, члан комисије
- Михнет Окић, члан комисије и
- Омер Велаџић, члан комисије.


Из реда стручњака из области права


- Невенка Трифковић, члан комисије
- Јозо Баришић, члан комисије
- Омер Вишић, члан комисије и
- Др Остоја Кременовић, члан комисије.
Секретар комисије је Сабина Мемић.

 

Трећи сазив Вијећа народа Републике Српске
од 23. децембра 2010. године до 27. децембра 2014. године

Трећи сазив Вијећа народа Републике Српске конституисан је 23. децембра 2010. године.

За делегате Трећег сазива изабрани су:

У Клуб делегата из реда српског народа


1. Момир Малић 
2. Милан Тукић, предсједник Клуба делегата 
3. Новка Марковић, замјеник предсједника Клуба 
4. Дубравко Сувара 
5. Др Перица Бундало 
6. Будимир Аћимовић 
7. Миодраг Ковачевић 
8. Александар Фулурија 

У Клуб делегата из реда хрватског народа


9. Драго Видовић, потпредсједавајући 
10. Јосип Јерковић, предсједник Клуба делегата 
11. Весна Сладојевић, замјеник предсједника Клуба 
12. Марио Караџа 
13. Милан Маринчић 
14. Драган Јуричевић
15. Томислав Томљановић 
16. Иванка Гаврић 

У Клуб делегата из реда бошњачког народа


17. Мирсад Ђапо
18. Мирсад Мустафић, замјеник предсједника Клуба 
19. Фехрет Терзић 
20. Изет Банда 
21. Шевкет Хафизовић 
22. Зинајда Хошић 
23. Ибрахим Кујан 
24. Мујо Хаџиомеровић, предсједник Клуба делегата 

У Клуб делегата из реда осталих

25. Проф. др Мирослав Микеш 
26. Франц Сошња, предсједник Клуба делегата 
27. Мр Милоје Делетић, замјеник предсједника Клуба 
28. Саша Мићин 

За предсједавајућег Вијећа народа изабран је Момир Малић.
За потпредсједавајућег из реда хрватског народа изабран је Зоран Липовац, а од 26. јула 2012. године за потпредсејдавајућег је изабран Драго Видовић.
За потпредсједавајућег из реда бошњачког народа изабран је Мирсад Ђапо.
За потпредсједавајућег из реда Осталих народа изабран је проф. др Мирослав Микеш.

 

У Уставну комисију изабрани су

- Момир Малић, предсједник комисије
- Драго Видовић, замјеник предсједника комисије
- Јосип Јерковић за члана комисије
- Мр Милоје Делетић за члана комисије
- Др Перица Бундало за члана комисије
- Зинајда Хошић за члана комисије
- Шевкет Хафизовић за члана комисије

Из реда стручњака из области права изабрани су

- Др Остоја Кременовић за члана комисије
- Јасенка Лукић за члана комисије 
- Мирко Стевановић за члана комисије
- Омер Вишић за члана комисије

У законодавну комисију изабрани су

- Проф. др Мирослав Микеш за предсједника комисије
- Мирсад Ђапо за замјеника предсједника комисије
- Фехрет Терзић за члана комисије
- Божидар Васић за члана комисије
- Будимир Аћимовић за члана комисије
- Иванка Гаврић за члана комисије
- Марио Караџа за члана комисије

У Комисију за избор и именовање изабрани су

- Зинајда Хошић, предсједник
- Александар Фулурија за замјеника предсједника комисије
- Ибрахим Кујан за члана комисије
- Дубравко Сувара за члана комисије
- Весна Сладојевић за члана комисије
- Драган Јуричевић за члана комисије
- Франц Сошња за члана комисије.

У Административну комисију изабрани су

- Милан Маринчић, предсједник комисије
- Саша Мићин, замјеник предсједника комисије
- Новка Марковић, члан комисије
- Драган Бањац, члан комисије
- Мирсад Мустафић члан комисије

 

 

Четврти сазив Вијећа народа Републике Српске конституисан је 27. децембра 2014. године до 12. децембра 2018. године

За делегате Четвртог сазива изабрани су:


Клуб делегата из реда српског народа


1. Живко Марјанац,потпредсједавајући
2. Перо Петровић, предсједник клуба
3. Војислав Глигић, замјеник предсједника клуба
4. Зоран Трифуновић
5. Миалн Ђукић
6. Мирко Којић
7. Љубица Миљановић
8. Лазо Марић, замјеник предсједника комисије за избор и именовања


Клуб делегата из реда хрватског народа


9. Нада Тешановић, предсједавајућа
10. Иво Камењашевић до 31.10.2017. године
11. Перо Јосиповић од 31.10.217.године до 12.12.2018. године
12. Мијо Перкунић, предсједника клуба
13. Ивка Ристић, предсједник Административне комисије
14. Андреа Дорић
15. Горан Милошевић
16. Жељко Стипић
17. Томислав Томљановић


Клуб делегата из реда бошњачког народа


18. Кемo Чамџија, потпредсједавајући
19. Мујо Хаџиомеровић, предсједник клуба
20. Мухамед Ибрахимбеговић, замјеник предсједника клуба
21. Казим Салкић
22. Анита Хоџић
23. Самир Баћевац, предсједник Комисије за избор и именовање
24. Елведин Хамзић
25. Енес Суљкановић


Клуб делегата из реда oсталих народа


26. Раденко Рикић, потпредсједавајући
27. Дубравка Мацановић, предсједник клуба
28. Александра Далшашо Лепир, замјеник предсједника клуба
29. Јована Чаркић, замјеник предсједника Административне комисије.

За предсједавајућу Вијећа народа изабрана је Нада Тешановић
За потпредсједавајућег из реда српског народа изабран је Живко Марјанац
За потпредсједавајућег из реда бошњачког народа изабран је Кемо Чамџија
За потпредсједавајућег из реда Осталих народа изабран је Раденко Рикић
За генералног секретара изабран је Ранко Карапетровић до 14.11.2016. године, а од 14.11.2016. године изабран је Драгољуб Рељић.

У радна тијела изабрани су:


У Уставну комисију изабрани су


1. Живко Марјанац, за предсједника
2. Нада Тешановић, за замјеницу предсједника Комисије
3. Иво Камењашевић, за члана Комисије
4. Дубравка Мацановић, за члана
5. Војислав Глигић, за члана
6. Анита Хоџић, за члана и
7. Енес Суљкановић за члана Комисије.

Из реда стручњака из области права изабрани су


1. Мирза Трбић за члана Комисије
2. Драган Голијанин, за члана Комисије.
3. Дарио Поповић, за члана Комисије.
4. др Остоја Кременовић, за члана Комисије.

У Законодаво- правну комисију изабрани су


1. Раденко Рикић, за предсједника Комисије
2. Кемо Чамџија за замјеника предсједника Комисије
3. Мухамед Ибрахимбеговић за члана Комисије
4. Милан Ђукић, за члана Комисије
5. Перо Петровић, за члана
6. Анреа Дорић, за члана
7. Жељко Стипић, за члана Комисије.


У Административну комисију изабрани су


1. Ивка Ристић, предсједник,
2. Јована Чаркић, замјеник предсједника
3. Касим Салкић, члан
4. Мирко Којић, члан
5. Жељко Симић за члана комисије испред Службе Вијећа народа.